JK தக்க பருவ சடங்கு படங்கள்

JK's தக்க பருவ சடங்கு படங்கள்

 

JK's தக்க பருவ சடங்கு படங்களை கண்டு மகிழுங்கள்

பூப்பெய்ததும் ஒரு பெண் ‘கும்மானு’ என்று அழைக்கபடும் தற்காலிக குடிசையில் தங்க வைக்கப்படுகிறாள். இதிலிருக்கும் நாட்களில் ஏராளமான சடங்குகள் செய்யப்படுகிறது.

மேலும் தக்க பருவ சடங்கு நிகழ்சிகளை அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்